093 319 9567, 093 575 9567, 02 408 6472 จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 111/16 หมู่ 11 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน นครปฐม 73220

การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้านั้นมีขั้นตอนหลักๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปได้และปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องทำการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามที่ต้องการของระบบ และปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง. นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า:

 1. วางแผน:
  • ก่อนที่จะติดตั้ง, ควรทำการวางแผนเพื่อกำหนดตำแหน่งและเส้นทางการวางท่อที่เหมาะสม. แผนการติดตั้งควรรวมถึงการวางท่อและการเดินสายไฟฟ้า.
 2. เลือกท่อร้อยสายไฟ:
  • เลือกท่อร้อยสายไฟที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของระบบ. ท่อร้อยสายไฟมีหลายประเภทเช่น PVC, เหล็ก, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม.
 3. ตรวจสอบและเตรียมพื้นที่:
  • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า เตรียมพื้นที่ให้พร้อมและปรับแต่งตามความเหมาะสม.
 4. ติดตั้งท่อ:
  • ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟตามแผนที่ที่ได้วางแผนไว้. การติดตั้งท่อควรทำให้แน่ใจว่าท่อมีการรองรับการแบนด์หรือการถอดพื้นที่ที่จะวางท่อได้.
 5. เชื่อมต่อท่อ:
  • เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟให้แน่นหรือใช้ชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่เหมาะสม. รักษาระดับความตึงในท่อไว้ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง.
 6. ปิดปลอกป้องกัน:
  • ที่ที่ท่อร้อยสายไฟเดินผ่านศิลปะหรือพื้นที่ที่อาจเกิดความเสียหาย, ให้ทำการปิดปลอกป้องกันเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ปกติ.
 7. วางสายไฟ:
  • นำสายไฟฟ้าที่ต้องการวางลงในท่อร้อยสายไฟ โดยให้ถูกต้องตามแผนที่วาง.
 8. ทดสอบระบบ:
  • หลังจากติดตั้งเสร็จ, ทำการทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งท่อและสายไฟทำงานถูกต้อง.
 9. ปิดประตูหรือฝา:
  • ปิดประตูหรือฝาที่ใช้ปิดท่อร้อยสายไฟ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก.
 10. ระบบบันทึกข้อมูล:
 • จัดทำระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งท่อร้อยสายไฟ, การเชื่อมต่อ, และรายละเอียดการติดตั้ง.

ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อให้การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่ต้องทราบว่าขั้นตอนนี้อาจมีความแตกต่างขึ้นไปตามวัสดุและมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละที่. การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าและข้อกำหนดท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ.

ส่วน ราคา เดินท่อร้อยสายไฟ pvc สามารถสอบถาม จาก บริษัท เค.เอ็น.ที เคเบิ้ล 093 319 9567 ตัวแทนจำหน่ายสายไฟจากโรงงานชั้นนำ และยี่ห้ออื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ปลั๊กไฟ , สวิทซ์ไฟฟ้า , หลอดไฟ , อุปกรณ์ท่อ , สายไฟ

ราคาเป็นราคาตั้ง โทร/ไลน์ สอบถามราคาส่วนลด