093 319 9567, 093 575 9567, 02 408 6472 จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 111/16 หมู่ 11 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน นครปฐม 73220

ตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Control Panel) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการควบคุมและจัดการระบบไฟฟ้าหรือการควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า. ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามักถูกใช้ในสถานที่ที่มีการควบคุมและจัดการระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน.

ลักษณะของตู้คอนโทรลไฟฟ้ามีลักษณะดังนี้:

 1. โครงสร้าง:
  • มักมีโครงสร้างที่ทนทาน, ทำจากเหล็กหรือวัสดุทนทานที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่จนเกินไปและป้องกันจากสภาวะสภาพแวดล้อมต่าง ๆ.
 2. ประตู:
  • มักมีประตูหรือฝาปิดที่สามารถเปิดได้เพื่อให้ผู้ดูแลหรือผู้ซ่อมบำรุงสามารถเข้าถึงภายในได้.
 3. ระบบควบคุม:
  • ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ เช่น สวิตช์, ปุ่มกด, หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ.
 4. อุปกรณ์ไฟฟ้า:
  • ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้า, สายไฟ, และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 5. สายเชื่อมต่อ:
  • สายไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตู้คอนโทรลไฟฟ้ากับอุปกรณ์หรือระบบที่ต้องการควบคุม.
 6. แผงควบคุม:
  • มักมีแผงควบคุมหน้าตาด้านนอกของตู้ที่ให้ข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุม.
 7. การระบายความร้อน:
  • อาจมีระบบระบายความร้อนเพื่อป้องกันการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้คอนโทรลไฟฟ้าจากการร้อนเกินไป.

ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามักถูกใช้ในอุตสาหกรรม, สถานีไฟฟ้า, ห้องควบคุมกระบวนการ, หรือที่ที่ต้องการควบคุมและจัดการระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในที่เดียว สนใจสอบถามข้อมูล วงจร ตู้คอนโทรลไฟฟ้า   ทุกแบบ จาก บริษัท เค.เอ็น.ที เคเบิ้ล 093 319 9567 ตัวแทนจำหน่ายสายไฟจากโรงงานชั้นนำ และยี่ห้ออื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ปลั๊กไฟ , สวิทซ์ไฟฟ้า , หลอดไฟ , อุปกรณ์ท่อ , สายไฟ

ราคาเป็นราคาตั้ง โทร/ไลน์ สอบถามราคาส่วนลด