Payment

วิธีการชำระเงิน

1. ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

2. ชำระค่าสินค้า ตามช่องทางดังนี้

3. ยืนยันการชำระเงิน ที่นี่

4. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

 
 

ช่องทางการชำระเงิน